Skyltar till ditt företag

För oss människor har det blivit mycket viktigt med lokalisering. Skyltar hjälper oss att hitta dit vi ska och tydlig skyltning är mycket centralt för att vi ska komma rätt. För ditt företag är skyltning en del av er marknadsföring och det är bra om kunden känner igen sig och har lätt att hitta. Var tydlig med att visa vilket företag ni är och vad ni gör, det har ni mycket att vinna på.

Det finns mångas olika typer av skyltar. I ett stort affärsområde krävs tydliga orienterings tavlor med en översikt av vilka företag som finns och hur man hittar dit. Vidare behöver varje fastighet en orienteringsskylt med vilka som vistas i huset, verksamma företag eller bosatta, så att den besökande är säker på att denne kommit rätt. I området behövs skyltar om parkering och eventuellt skyltar om gångavstånd och vägar för gående och cyklister.

Väl inne i fastigheten behövs nya orienteringstavlor som talar om för den besökande var i fastigheten företag, avdelningar eller personer finns. I en stor fastighet kan det finnas flera verksamma företag eller ett stort företag med många avdelningar. Då behövs uppgifter om var de olika avdelningarna ligger, kanske en karta. På ett lite mindre företag kan det räcka med namn på dörren.

När du beställer skyltar till ditt företag behöver du fundera på placering och enhetlighet innan du beställer. Skyltarna måste vara lagom stora och placerade väl synligt. För att den besökande ska känna igen sig är det viktigt att skyltarna är enhetliga och tydligt visar att man hittat till rätt företag. Att sätta dit företagsloggan på alla skyltar är ingen dum idé. Om du är missnöjd med skyltarna i området så ta kontakt med den som ansvarar för skyltningen. Beskriv vikten av att skyltningen är tydlig och gå gärna ihop med de andra företagen i området.

Mer info om olika slags skyltar hittar du hos Benesign.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *