Hur hittar jag akut en tandläkare i Stockholm?

Tandhälsan är viktig och då problem med denna kan uppstå akut och vilken tid på dygnet som helst så är det också viktigt att man med kort varsel kan få den vård – i form av en tandläkare – man behöver. Får man exempelvis problem med en visdomstand mitt i natten – ja, då ska detta också gå att åtgärda inom en rimlig tid och detta oavsett i vilken stad i Sverige man är bosatt i och kan alltså handla om Stockholm eller Malmö och spelar ingen roll. En tandläkare ska kunna gå att nå även vid ett sådant akut läge – men är detta något som är möjligt?

Nej, tyvärr så är det inte så och handlar till stor del om i vilken stad man bor i. Är man bosatt i Stockholm och behöver en akut tandläkare så kommer man inte att ha några större problem att hitta detta – Stockholm är ju en så pass stor stad att man kan söka sig till olika stadsdelar i jakt på att få sitt orala problem fixat. Detta ställt mot att samma olycka eller skada uppkommer i en mindre stad som exempelvis Härnösand där man aknske får vänta in mottagningens ordinarie öppettider och om skadan sker exempelvis på en lördag – ja, då har man alltså stora problem i att komma i kontakt med en tandläkare akut. Här får man då – jämfört med Stockholm – istället söka sig till den ordinarie vården och kanske söka sig till akutmottagningen istället för att direkt komma i kontakt med en akut tandläkare. Att detta kan te sig lite orättvist råder det inga tvivel om men det handlar ju i första hand om hur utbudet ser ut – både gällande antal boende och antalet av tillgängliga tandläkare i staden.

Att sitta som en akut tandläkare i Härnösand är helt enkelt inte lönsamt i längden då det där – naturligtvis – sker betydligt färre olyckor och annat än vad det gör i Stockholm. Tar man en lördagsnatt i Stockholm så kan man ju nämligen räkna kallt med att det någonstans i staden sker en misshandel där tandskador uppstår och då kan också en tandläkare där jobba akut på ett helt annat sätt jämfört med vad hans kollega i Härnösand kan göra.

Är en akut tandläkare dyrare att anlita i Stockholm?

Kostnaden för att kontakta en akut tandläkare i Stockholm brukar – generellt sätt – också vara lite dyrare än att besöka en tandläkare under dennes ordinarie öppettider. Detta är ju också ganska lätt att förklara då denne jobbar enligt jour och i och med detta alltså offrar en lördagnatt för att arbeta och då ska ju en tandläkare även tjäna mer. En naturlig ekvation, eller hur?

Däremot så kan ju även ett besök hos en akut tandläkare innebära att man kopplar in försäkringsbolag och polis – vid exempelvis en misshandel – och då kommer ju kostnaden att betalas av förövaren i fråga. Detta gäller ju inte bara i Stockholm utan i hela landet. Ett offer ska ju inte betala för ett besök hos en akut tandläkare oavsett var detta besök äger rum.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *